top of page
Business Meeting

Leadership & Coaching Program

Chương trình huấn luyện và đồng hành giúp bạn trở thành người lãnh đạo xuất sắc trên con đường sự nghiệp của mình. 

Chương trình
"Lộ trình đào tạo sự nghiệp lãnh đạo thăng hoa"

Đây là chương trình đào tạo và huấn luyện mà Minh Hồng đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, trải nghiệm, lắng đọng và kết hợp linh hoạt giữa các hình thức training - coaching - group coaching - mentoring ĐỂ cùng những người lãnh đạo mới giải quyết từng thách thức trong mỗi giai đoạn, qua đó xây dựng nội lực và kiến thức để chinh phục con đường trở thành người lãnh đạo xuất sắc.

Chương trình bao gồm 3 khoá học:

- Ứng dụng mô hình Grow & Coaching 1-1

- Learning and Leading as a new manager

- Coaching Skill for Leaders

Với tinh thần "Transform the Way You Lead", Minh Hồng mong muốn xây dựng một nền tảng vững chắc cho những quản lý từ những bước chân đầu tiên trên hành trình làm quản lý, lãnh đạo.

Chương trình Khai vấn cá nhân

Với chương trình này, Coach Minh Hồng sẽ đồng hành để giúp bạn khơi gợi nhận thức và đam mê, vượt qua những trở ngại, thách thức và phá vỡ những niềm tin giới hạn để sống cuộc đời đầy cảm hứng. 

NTK_0511_edited.jpg
bottom of page