top of page

Thúc đẩy động lực cá nhân nâng cao thu nhập

Price

$400

Duration

1 tháng - 3 tháng - 6 tháng - 12 tháng

Enroll

About the Course

Chương trình giúp bạn thấu hiểu bản thân, nhận diện được vấn đề đang mắc phải để từ đó có những lựa chọn đúng đắn và thúc đẩy hành động mạnh mẽ.

Your Instructor

bottom of page