top of page

Phát triển đội nhóm

Price

$600

Duration

3 tháng - 6 tháng - 12 tháng

Enroll

About the Course

Chương trình giúp bạn lên kế hoạch để xây dựng và phát triển đội ngũ từ đó nâng cao năng suất làm việc và tăng gắn kết giữa các thành viên.

Your Instructor

bottom of page