top of page

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO BẢN THÂN

  • 8Steps

About

Giới thiệu về khóa học: Khóa học giúp bạn quý trọng bản thân, biết cách rèn luyện và tự lãnh đạo bản thân mình để nuôi dưỡng nội lực vững vàng khi tự làm chủ. 4 điều học viên có được sau khóa học: - Hiểu được vì sao cần lãnh đạo bản thân, các lợi ích - Biết cách thiết lập mục tiêu, bám sát mục tiêu và quản lý sự tập trung - Biết cách tạo ra môi trường thực hành lãnh đạo bản thân - Biết cách thiết lập sự hài hòa giữa cuộc sống và công việc Outline của khoá học: Phần 1: LÃNH ĐẠO BẢN THÂN LÀ GÌ, CÁC LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO BẢN THÂN TỐT Phần 2: HỌC LÃNH ĐẠO BẢN THÂN 2.1. Hiểu về mục tiêu 2.2. Thiết lập mục tiêu theo SMART 2.3. Bám sát mục tiêu và thực thi 2.4. Chiêm nghiệm và linh hoạt điều chỉnh Phần 3: TẠO DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐỂ THỰC HÀNH LÃNH ĐẠO BẢN THÂN 3.1. Tạo môi trường thực hành 3.2. 03 cách nâng cao kỹ năng lãnh đạo bản thân - Rèn tính kỷ luật - Sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình - Liên tục học hỏi và phát triển Phần 4: KHÁI NIỆM WORK-LIFE HARMONY Làm thế nào để hài hòa được giữa cuộc sống và công việc? Các lợi ích của work-life harmony. Bắt đầu làm chủ bản thân mình từ hôm nay!

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

₫399,000

Share

Already a participant? Log in

bottom of page